2016:
Projekt "J. A. Hasse - Arminio Tournee 2016" został dofinansowany kwotą 83600 zł w ramach Programu "Promocja kultury polskiej za granicą 2016 - Promesa".

Zakup dwojga mistrzowskich skrzypiec został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 80000 zł w ramach programu: "Rozwój infrastruktury kultury", priorytet: "Infrastruktura kultury".

Projekt "I Ogólnopolskie Warsztaty Stylu dla uczniów Szkół Suzuki" został dofinansowany kwotą 30000 zł w ramach programu: "Edukacja", priorytet: "Edukacja artystyczna".

2014:
Zakup instrumentów i wyposażenia na potrzeby działalności Orkiestry Historycznej został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 50000 zł w ramach programu: "Rozwój infrastruktury kultury", priorytet: "Infrastruktura kultury".