Oriental Tales w Muzeum Śląskim

Krzysztof Firlus

Sunday 5 PM 5'11'2023

Katowice

Muzeum Śląskie

Icon of a Ticket
swipe >
28'10'2023 Saturday 7 PM
Katowice Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
{oh!} studio W.A. Mozart Requiem Garstka, Wawrzeńczyk, Wojdyła, Plinta, Ryguła, Szczepański, Nowak, Konopacki, Pastuszka
29'10'2023 Sunday 6 PM
Pszczyna Muzeum Zamkowe w Pszczynie
{oh!} studio Mozart, Chopin Eric Guo, Garstka, Wawrzeńczyk, Wojdyła, Plinta, Ryguła, Szczepański, Nowak, Konopacki, Pastuszka
31'10'2023 Tuesday 7 PM
Chorzów Parafia Rzymskokatolicka Św. Jadwigi
Annum Festival {oh!} studio W.A. Mozart Requiem Garstka, Wawrzeńczyk, Wojdyła, Plinta, Ryguła, Szczepański, Nowak, Konopacki, Pastuszka
5'11'2023 Sunday 5 PM
Katowice Muzeum Śląskie
Oriental Tales w Muzeum Śląskim Krzysztof Firlus