Haendel - Arias for Senesino

Max Emanuel Cenčić

Saturday 9'03'2024

Sevilla

Espacio Turina Sevilla

Icon of a Ticket
swipe >
1'03'2023 1'03'2023
Karlsruhe Badisches Staatstheater Karlsruhe
Haendel - Arias for Senesino Max Emanuel Cenčić
29'10'2023 Sunday 6 PM
Pszczyna Muzeum Zamkowe w Pszczynie
{oh!} studio Mozart, Chopin Eric Guo, Garstka, Wawrzeńczyk, Wojdyła, Plinta, Ryguła, Szczepański, Nowak, Konopacki, Pastuszka
9'03'2024 Saturday
Sevilla Espacio Turina Sevilla
Haendel - Arias for Senesino Max Emanuel Cenčić